ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਭੇਜਿਆ ਕੈਨੇਡਾ|

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ:- ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਓ ਸੀ ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਸੀ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪੈਲਸ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਧੀਆਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਨੇਡਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਢਿੱਡੋਂ ਜਾਈ ਔਲਾਦ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਝੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਹ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਰਵੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣ ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰਾ

ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖੀਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਰੱਖ ਲਓ ਚਾਰ ਸਾਲ ਰੱਖ ਲਓ ਪਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੀਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਸਪੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਹੋਵੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋਏ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੇਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਚ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਈ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ

ਟੈਚੀ ਸੀ ਸਿਲਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਜੀ ਉਹਨੇ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਗੋਦੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਧੀ ਹੋਈ ਨਾ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰ ਚੜਿਆ ਇੰਨਾ ਚਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਪੂਰਾ ਜੀ ਤੀਜੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿਣੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਬਾਅਦ

ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਲੈਕਸ ਮਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਢੇ ਛੇ ਬੈਂਡ ਲੈਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਟੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੇਟ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬੈਂਡ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਮੈਂ ਡਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 16 17 ਲੱਖ ਰੁਪਆ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਕੂੰਜੀ ਮੈਂ ਜੋੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ

ਸਿਰਫ ਖੇਡ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਆ ਇਸ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਏ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਭਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਭਰਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਭਲਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਈਨ ਘਰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ ਡੇਢ ਦਾ ਭਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾ ਉਹ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਪਰਾਇਆ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *