ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਰਹਿਮ ਨੂੰ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ

ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਰਹਿਮ ਨੂੰ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਦਾ ਸੀ ਸਭ ਵਿਕ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋਈ ਜਿਹਨਾਂ ਚ ਕਰਜਾ ਲੱਥ ਗਿਆ ਘਰ ਸਲੂਨ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲਿਆ ਸਲੂਨ ਖੋਲਿਆ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਢਾਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਕਰਾਇਆ ਦਵੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਓ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਿਆ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵੀਂ ਵਾਈਫ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਰਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੜਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਸਲੂਨ ਖੋਲਿਆ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਮੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਲੱਖ ਦੀ ਸੇਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ

ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੱਬ ਸਮਾਨ ਹੈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂ ਚਾਹੇ ਧੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੁੱਤ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਇਹੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਇੱਕ ਮਨਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਮਮੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕ ਸਕਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੱਕੀ ਪਕਾਏ ਖਾ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 7 ਅਕਾਊਂਟ ਉਹਦੇ ਕਰਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਸੇਲ ਕਦੇ ਕੁਛ ਵੇਚਤਾ

ਕਦੇ ਕੁਛ ਵੇਚਦਾ ਕਦੇ ਮਾਈਕ ਵੇਚਤੀ ਕਦੇ ਉਹ ਕਰਤਾ ਕਦੇ ਉਹ ਕਰਇਮ ਆਈਡੀ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੈ ਕੇ ਖਾ ਸਕੀਏ 7000 ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਦੋ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੇ ਵੀ ਔਖੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਖੁੱਲੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰਮਨ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਕ ਦੀ ਕਿਆ ਲੋੜ ਹ ਆਪਾਂ ਕਿਧਰ ਜਾਣਾ ਆਣਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਂ ਵੀਕ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ 25 ਕੁ 20 ਹਜਾਰ ਦੀ ਬੇਜਤੀ ਸੀ ਨਵੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਖਰੜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਬ ਚਲੀ ਗਈ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਈਐਮਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜੇ ਕਿਵੇਂ ਚੜਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹਨਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫਾ ਚ ਜਾ ਕੇ ਨੱਚਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਰੜ ਆਏ ਖਰੜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਲੈ ਆਏ ਕੁੜੀ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗੇ ਗਿਰਵੀ ਕੁਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸਲੂਲ ਖੋ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਸ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਗਿਆ ਨੇ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਗੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੂਗੀ ਜਬਰਦਸਤੀ ਦੁਕਾਨ ਲਈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦਿੱਤੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਅਸੀਂ ਸਲੂਨ ਓਪਨ ਕਰਿਆ ਸਲੂਨ ਦੇਖੋ ਓਪਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦਿਨ ਓਪਨਿੰਗ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਲੂਨ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਆੱਫ਼ਰਸ ਪਾਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਲੂਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਡੇਢ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹ ਡੇਲੀ

ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਰਜੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੁਪਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ ਸਲੂਨ ਵੀ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਲਿਆ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜੈਡ ਸਿਕਸ ਸਟੋਪ ਮਾਡਲ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਕਟਾਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਸਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਰਜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸਲੂਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਆ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਮਾ ਲੈ ਲਓ ਨਾ ਸਲੂਨ ਅੱਛਾ ਚਲੇਗਾ ਹਮਾਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲੇਗਾ ਆਪ ਦੇਖ ਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਲੂਨ ਲੈ ਲਿਆ ਓਪਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਓਪਨਿੰਗ ‘ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਮਲੀ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਲਓ

ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਓਪਨਿੰਗ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਲੂਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲੋ ਜਾਂ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਆ ਹਨਾ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਹੋਏਗੀ ਔਲਾਦ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਨਾ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਹ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੰਡਾ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੁੜਵਾ ਹੋਵੇ ਤਿੜਵਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਪਾਲਣਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਮੈਂਟਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਹੋਊਗੀ ਹਨਾ ਹੋ

ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਧੀ ਜਿੰਨਾਂ ਕਰਦੀ ਹ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝਦਾਰ ਇਹ ਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਦਵਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੀ ਉੱਥੋਂ ਕਦੇ ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹਨਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੱਤ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਬਟ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ

ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਵਾਕ, ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਕਿਉ ਹੋ ਗਿਆ!

ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕਸਾਰ ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਸਕੇ ਕਰੀਬ 8 ਵਜੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਬੈਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬੱਸ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਜੋ ਕਿ ਨੇੜੇ ਹੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮਗਰ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰ ਅਤੇ ਪਾਰਨ ਲਈ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੜੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਰੇਸ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਥੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ

ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹਿਸ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 2010 ਮਾਡਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 8 ਵਜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੱਚਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੰਡੇਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬੈਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੜਕਸਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਬੱਸ ਨੂੰ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇਹਦ ਹੀ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀ ਖੇਡਦਾ ਖੇਡਦਾ ਹੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਇਹ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ

ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸਕੀਰਤ ਨੂੰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਭਰਜਾਈ ਮੇਰੇ ਭਾ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ ਚੜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਭਤੀਜਾ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੇਟ ਚ ਖੜੀ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਬਹਿਣ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਧਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਹਿਣ ਚਲਾ ਤੀ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਵੀ ਰੋਕ ਲੋ ਰੋਕ ਲੋ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਭਤੀਜੀ ਪੜਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਕਾਨੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਭਤੀਜੇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *