ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਗੋਰੀ ਵਿਆਹ ਲਿਆਇਆ ਬੋਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਪੁੱਤਾ ਵਾਂਗ ਪਾ ਲਿਆ ਛੋਟਾ ਦਿਓਰ

ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਘੁੰਮਣ ਆਉਂਦੀ ਹ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਗਲਤ ਪਸੰਦ ਹ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧਾ ਹੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਐ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਭੈਣ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਣਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਭੈਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਆ ਘਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇਹ ਭੈਣ ਆ ਰਹੀ ਹ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹ ਜਿੱਥੋਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਮਮੀ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਡੈਡੀ

ਮੇਰਾ ਪਾਸਵਰਡ ਲਿਆ ਐਡਰੈਸ ਲਿਆ ਘਰ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸੇਗੀ ਕਮੇਨੀ ਫਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਫਰੈਡ ਵੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੋਟਲ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਟਲ ਚ ਥੋੜੀ ਦਾੜਾ ਸਾਡੇ ਜਸਟ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਟਲ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੰਗਾ ਥੋੜੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਰਹੀ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੀ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਫੋਲੋ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਰੱਖ ਲੈਣੀ

ਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਜੋ ਮਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਰਹੀਆ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਹ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਫਸਾ ਦਿਓ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਫੜਦਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹ ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਰਿਜ ਮੈਂ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਐ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੇਲਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਮਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰੀ ਘਰੇ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲਾਵਾ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਐ ਰੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਨਾਨਾ ਵੀ ਡੈੱਥ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਲ ਜਾਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿ ਗਈ ਸੀ ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਲੰਬਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹ ਧਰਮ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਰ ਦੀ ਆ ਕੀਨਾ ਪੈਦਾ

ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾ ਵੱਡੀ ਭਰਜਾਈ ਮਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਈ ਆਈ ਸਵੇਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਨਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਚਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਦੇਣਾ 4 ਵਜੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਰ ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਲਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲਾੜ ਮਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਵੀ ਚੋਕਲੇਟ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਬੱਚਾ ਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੇ ਛੇ ਵਜੇ 8 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਖਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਤੀ ਆਣਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਣੀ ਖਵਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਵਾਣੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੂਗਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *