ਗਰੀਬੀ ਚੋਂ ਉੱਠ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣੀ ਮੈਡਮ ਦੀ ਗੋਦੀ ਚ ਸੁੱਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਰਮ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਦਬਾ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਲਬ ਪੱਟੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਵੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ

ਤੇਰੇ ਘਰ ਚ ਆਦਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਓ ਸਾਨੂੰ ਬਾਲਿਆ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਸੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਭੈਣਪੁਰਕਾਂ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਮਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੰਮੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਮ

ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਗ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਸਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਹੋਏਗੀ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਣ ਦੀ ਆਪਦੀ ਮਮੀ ਕੋਲੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਵਿੰਚ ਤੇ ਥੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਸੋਏਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਚ ਸਖਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮਮੀ ਉਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਮੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਐਕਚੁਲੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂੜੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਂ ਜੂੜਾ ਗੁੜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਜੋੜਾ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ

ਬੇਚਜ ਕਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਡਮ ਜੋੜਾ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਸ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜੂੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਦਸਤਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਦਾ ਜਾਂ ਜੋੜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀ ਲੌਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅੱਛਾ ਬਣੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਡੀਕ ਉਮਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮ ਉਮਰ ਹ ਉਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚੇ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਦੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਰਹਿਦੀ ਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਰਹਿਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *