ਧੀ ਨੇ ਪਿਉ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜਿਆ

ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਗਏ ਆ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਖਿੱਚੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹ ਲੇਡੀਜ ਦੇ ਮੇਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਿਆ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਐਕਚੁਲੀ ਮੇਰੀ ਮੈਰਜ ਹੋਈ ਸੀ 15 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਇਧਰ ਸੀਗਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟਰਬ ਮੰਗਿਆ ਹਨਾ ਮੈਨੇਜ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਤਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਕਿਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਲਰਜੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਹੀ ਦਈ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੇ ਬੁੱਲੇਵਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੀ ਨਾਮ ਛੋਟਾ ਦਾ ਤੀਜੀ ਸਿੰਘ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬੋਲੇਵਾਲ ਹਾਂਜੀ ਭੁੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਵਿਜੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਕਿਨ ਤੇ ਲਾ ਤੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਕਿਨ ਕਾਰਨ ਦਿਖਾ ਲੈਦੀ ਆ ਇਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਕਿਨ ਕਿ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਗਏ

ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਉਥੇ ਪਬਲਿਕ ਮਾਰ ਆ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਤਾ ਗਜੀਮਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਮਾ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹਨਾ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਵੀ ਇਥੇ ਲਿਟਲ ਜੀ ਰਿਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਇਨੀ ਜਿਆਦਾ ਫੀਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਡੋਟਫੁਲ ਸੀਗੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਨਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਵੀ ਕਹੇ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਉਹ ਕਰੀਦਾ ਮੈਂ ਓਕੇ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿਊਲੀ ਨਿਊਲੀ ਬੈਡ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜੀਮਾ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੈਂਜਰਸ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆ ਜੋ ਮੂੰਗਫਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੋਸ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਿਲ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਥਾਈਜ ਸੀ ਗਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ

ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਨਾਈਟ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਰਾਂ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਜਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਇਨਾ ਬੈਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵਹਿਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਹਨਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹਾਰਟ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੁਬਹਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਚ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸੂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਾ ਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਹਨਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਂਟੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਜਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਹਿਮੀ ਨੇਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੂਰ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਫਤਾ ਦਸ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਵੀ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮਲੇਰਕੋਟ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਨੇਗੇ ਸਕਿਨ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਗੀ ਚੈੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ

ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਅਪ ਕਰਵਾਇਆ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਵਲ ਦੀਆਂ ਸਲਿਪ ਵੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸਮੈਟਿਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਹਟ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਓ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੀਮਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹ ਨਾ ਐਂਟੀਬੈਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੇ ਰੋਂਗ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਇਦਾਂ ਹਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਵਾਂਗਾ। 29 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆਂ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਮਦਰ ਹ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੀਮਾ ਪੇਸ਼ੀਆਂਟ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ

ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ ਹੈਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਗਏ ਆ ਹਨਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਲਾਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਆਫ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਬੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਾਜੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਵੀ ਆ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਵੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਜੇਈ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੋਕ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਵਧਾਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਗੇਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਉਥੋਂ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਡਰੈਸ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦੀਦੀ ਇਦਾਂ ਸਮਝਾਓ ਹਨਾ ਵੀ ਘਰ ਬਸ ਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ ਗਾ ਤੇ

ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲਿਆਂਦਾ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਨਾਣ ਦਾ ਜੇਠ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਾ ਲੋਕੀ ਬੀਬੀ ਲੱਖ ਰਪ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਾ 20 ਲੱਖ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਆਂ ਹਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਤੀ ਪਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਨੇਗੇ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਮ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਕਿਉਰਟੀ ਕਰਨੀ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੌਂਪੀ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੀਨੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐਸਪੀ ਆ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਆ ਜੋ ਬੁੱਲੇਵਾਲ ਮੇਰੇ ਸੋਹਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਸੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ

ਸਾਡੀ ਪਲੀਜ਼ ਉਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡੋਟਫੁਲ ਹੋ ਡਿਪਟੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਨਾ ਓਮਕਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰਿਕੁੈਸਟ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੇਸ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਐਸਪੀ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਸਪੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਚ ਐਸਪੀ ਸਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਘਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੋਂਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ ਪੀ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗੂਗਾ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵੀ ਫਾਲਟ ਬਣਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਐਸਪੀ ਕਰਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾ ਐਸਪੀਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਗੇ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਡਿਲੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਵਾਓ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲਿਖਾਉਂਦੀ ਕਿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *