ਬਚਪਨ ‘ਚ ਇਕੱਠੇ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ ਪਤੰਗਾ | ਬਚਪਨ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਨੌ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ | ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ

, ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਮੀ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲਸ ਹੋਇਆ ਵਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮਮੀ ਪਾਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋਇਨ ਕਰ ਗਏ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਉਹ ਵੀਇਾਮ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੋ ਕ ਮ ਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ

ਬਾਪੂ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਜਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਿਰਫ ਫਰੈਂਡ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋਏਗੀ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਸੋਚਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਲਓ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ

ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚ ਆ ਜਾਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਣਗੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ 21 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਹੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਕਰਨੀ ਹ ਕੋਈ ਪੁੱਛੋ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਪਿਆਰ ਲਲਾਂਗੇ ਨਫਰਤ ਕਰੋਗੇ ਨਫਰਤ ਵੀ ਲੈ ਲਾ ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਫੇਅਰ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬੈਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨ ਗਿਆ ਵਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕੀੜਾ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਇਨਾ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਇਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਈਦਾ ਯੂ ਨੈਗਟਿਵ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਨਤੀ ਕਹਿਣ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਕਰਤਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *