ਮੈਨੂੰ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਲੱਗਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਨੇ

ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਬੰਦ ਬਾਈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰੰਗ ਭਾਗ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਜੋ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਹਰ ਗੱਲ ਪਗਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਜਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜੂਗਾ ਅੱਜ ਹਰ ਸਲਾਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰੀ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਖਾਇਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਬੈਠ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਭੈਣ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਕੰਬਾਈਨ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਲੈ ਦੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂਗੀ ਭੈਣ ਹੋਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਚ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਿਸਮਾਈ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀਸੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤ ਗਰਮੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਜਾ ਟੁੱਕ ਜਾਣਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਕੇ ਲਾਇਆ ਮਸਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ

ਟਰੈਕਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵਾਰ ਕਰਾ ਤਾ ਗੁੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ ਰੋਟੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਦਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਖੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਫੇਰ ਇਹ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਫੇਰ ਇਹਨੇ ਚੁੰਨੀ ਚੱਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਦੋਂ ਛੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਭੱਜੀ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਫਰਮਾ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਯਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਰੈਕੋਟ ਲੈ ਗ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਚਾਹੇ ਠੰਡ ਆ ਚਾਹੇ ਗਰਮ ਆ ਚਾਹੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਾ ਬਹਿ ਜਾ ਵ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਲਾ ਲੈ ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠਣਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਉਥੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਗੱਲ

ਕਹਿ ਤੀ ਪਾ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਦੇ ਗਿਣੇ ਜਾਵਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਵੜੇ ਜਣੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਘਾਟਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਾੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਤਾ ਉਹ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੀ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਲਿਬੜੇ ਰਹਿਣ ਚਾਹੇ ਗਰਦ ਪਈ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀ ਥੱਲੇ ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ

ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾ ਇਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੇ ਚੰਗਾ ਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਖੜ ਜਾਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਜਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਰਾ ਖੇਤ ਇਹਨੇ ਵੱਡਿਆ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਦੋ ਗੇੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਖੇਤ ਵੱਢਿਆ ਦਾਣੇ ਵੀ ਆਪ ਕੱਢਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਡੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਦਬਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਬਦਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈਣੀ ਹ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਨਫਾ

ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਠੀਕ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਦੇਖੋ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਮਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀਰੇ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁੜੀ ਆ ਕੋਈ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਆ ਦੋਨੇ ਡੈਡੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਮੈਂ ਬਸ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *