ਹੀਰੇ ਵਰਗੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤ ਹੋਏ ਦੋਨੇ ਅੰਗਹੀਣ

ਜਗਦੀਪ ਵੀਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਠਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਪਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਰੱਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਵੀਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ

ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਤਨ ਆ ਅੱਠਵੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਠਵਾਂ ਲੱਗਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਕ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਡਮ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਸਨ ਇਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਦੀਪ ਹਾਂ

ਤੇ ਹੋਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਕਟਰ ਆਏ ਸੀ ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਹਨਾ ਕਿ ਵੀਕ ਸੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਚੁਟਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੂਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਥੋੜਾ ਦੋ ਉਦੋਂ ਦੋ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਚ ਇਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਢਾ ਟੇਢਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ

ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਖਾਇਆ ਦਲਜੀਤ ਹੋਸਪਿਟਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਲਜੀਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣਗੇ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਕਦਮ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਫਿਰ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਹੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤੁਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਛੇ ਕ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ

ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬੈਠਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਦਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਰਿੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤੇ ਤਰਿਤਦੀਪ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਜੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਘੁੰਮਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਪਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਉਧਰ ਉਸ ਬਾਈ ਦੇ ਉਧਰੋਂ ਉਸ ਬਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੀ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਆਹ ਨੈਕ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਦਾ ਤਰੀਬ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਕ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਪਏਗਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਅਪ ਕਰਾਇਆ ਇਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਟਾਲੇ ਗਏ ਜੋਹਲ ਦੇ ਹੋਸਪੀਟਲ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਦੱਸੇ ਫਿਰ

ਆਪਾਂ ਇਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈਗਾ ਹੋਸਪੀਟਲ ਉਥੇ ਆਪਾਂ ਗੈਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮੈਡਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣਗੇ ਆਪਾਂ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਬਾਕੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਮਨਦੀਪ ਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਹੋਣਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਡਮ ਲੈਂਦਾ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਹੀਰੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਰੈਪੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਛੇ ਕ ਮਹੀਨੇ ਕਰਵਾਈ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਭਾਵਾ

ਹੋਸਪਿਟਲ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਉਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਉਥੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਥੋੜਾ ਫਿਰ ਇਨਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਉਨੀ ਵਾਰ ਲਾਈ ਆਪਾਂ ਉਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡਮ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਿਜਰ ਰੈਪੀ ਕਰਵਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸ ਪਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾ ਇਥੇ ਨਾਭੇ ਨਾਭੀ ਨਾਭਿਓ ਹਰਕ ਪਿਆ ਹਡੇਰੀਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਉਥੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਏ ਅੱਛਾ ਉਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਉਹ ਉਹ ਇਲਾਜ ਫਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਥੇ ਤੇ ਉਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ ਇਨਾ ਤੇਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਗਵਾਏ ਸੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *