ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚਮਕੇਗੀ ਕਿਸਮਤ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਹੋਣਗੇ ਅਮੀਰ

ਨਿਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਸ਼ਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅੰਤਰਾਲ ‘ਤੇ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਜਾਂ ਅਸ਼ੁਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਮਕਰ-ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਨੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਧਨ ਦੀ ਆਮਦ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਧਨੁ-ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਧਨ ਲਾਭ ਦਾ ਯੋਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਾਢੇ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਿਥੁਨ-ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਪਲੰਘ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *