ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ,ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ‘ਚ ਕਰਵਾ ਲਿਆ DNA ਟੈਸਟ

ਕਈ ਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਤ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ. ਕਈ ਵਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭੇਦ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਸਟ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਰੈਡਿਟ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਸਟ ਜਿਸਨੂੰ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਦਾਦੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਾਦਾ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ।

ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇਤਾਲਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਾਲਵੀ ਸਨ, ਇਸਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਟੈਸਟ ਇਹ ਦਰਸਾਏਗਾ। ਪਰ, ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੰਮੀ ਕਿਸੇ ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *